Dışkı Tahlili

Dışkı Tahlili

Gaita muayenesi; direkt, fluatasyon ve sedimentasyon yöntemleriyle mikroskobik olarak yapılmaktadır. Dışkı muayenesi, beslenme problemlerinin yanı sıra gastro-intestinal sistem ve bu sisteme bağlı organlarda oluşabilecek olası problemlerin teşhisi konusunda yardımcı olmaktadır. Gaitada kan olup olmadığı, sindirilmemiş gıda varlığı, sulu veya katı oluşu ve yağ oranı bakılan genel değerlendirme parametreleridir. Ancak asıl önemli olan dışkı muayenesinde barsak parazitlerinin var olup olmadığının tespitidir. Çünkü barsak parazitleri; köpek ve kedilerin gelişimlerini kusma, ishal, iştah değişimleriyle olumsuz etkiledikleri gibi vücut dirençlerini düşürerek yani bağışıklık sistemini bozarak birçok hastalığa yakalanmalarını kolaylaştırır. Köpek ve kediler arasındaki bulaşma çok hızlı ve yaygındır Aynı zamanda insan sağlığı açısından paraziter hastalıklar ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü barsak parazitozları tüm dünyada enfeksiyon hastalıkları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan paraziter hastalıklar, yetişkinlerin yanı sıra özellikle çocuklar açısından daha ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Veteriner sağlık hizmeti içerisinde koruyucu hekimlik alanında paraziter mücadele ve yapılan uygulamalar yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı büyük önem taşımaktadır. Dostlarınızın sağlığı emin ellerde. Kaliteli hizmet kaliteli ürünler ile hizmetinizdeyiz. Sevgi ve güvenin adresi.

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER