İdrar Tahlili


  • Kliniğimizde IDEXX Veteriner Otomatik İdrar Tahlil Cihazı kullanılmaktadır.
  • Reflektans fotometri yöntemi kullanılarak idrarda; özgül ağırlık, lökosit, nitrit, pH, protein, glukoz, ketojenik madde, ürobilinojen, bilirubin ve kan tespiti kısa sürede yapılmaktadır.
  • Ayrıca santrifüje edilmiş idrarda eritrosit-lökosit kan hücreleri, hyalin silindirleri hücresel döküntüler, calsium oxalat, struvite-cystine kristalleri vb. açısından sediment mikroskobik muayene yapılarak çalışılmaktadır.
  • Ölçülen Parametreler Lökosit Nitrat Protein Glukoz Keton Urobilinojen Bilirubin Hemoglobin


Ürün Fiyatı: TL

Diğer Ürünler